Ölümlü İş Kazası Nedeniyle Tazminat ve Ceza Davası

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 13.maddesi iş kazasını şöyle tanımlamıştır:

İş kazası;

a) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,
b) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle,
c) Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,
d) Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,
e) Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında, meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen engelli hâle getiren olaydır.

Ölümlü İş Kazası Sonucu Açılacak Davalar

Günümüzde artan iş kazalarına mülzem olarak ölümlü iş kazaları da artış göstermektedir. İşbu durumun önlenmesi adına kanun koyucu işverenlere bir takım yükümlülükler yüklemektedir. İş kazası meydana gelmeden, önleyici olarak, işveren; işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukları giderir. İş kazası meydana geldikten sonra ise işverenin bildirim yükümü söz konusudur. Dolayısıyla işverenin yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde cezai ve hukuki sorumluluğu doğar. Böyle bir durum neticesinde mağdur olan işçi işverene tazminat davası açabilir. Fakat tazminat davası için illiyet bağının ve işverenin kusurunun varlığı aranır. İş kazalarının oldukça artış gösterdiği ülkemizin Konya ilinde siz veya yakınınız iş kazasına uğramış ve tazminat avukatı arıyorsanız yasal danışmanlık için randevu alınız.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *