Trafiğin Güvenliğini Taksirle Tehlikeye Sokma TCK 180. Madde

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 180.maddesinde trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu tanımlanmaktadır.  

Trafik güvenliğini taksirle tehlikeye sokma suçu, failin dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranması neticesinde, deniz, hava veya demiryolu ulaşımında, kişilerin hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından bir tehlike meydana gelmesidir.

TCK madde 180/1.fıkrasına göre trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçunun cezai yaptırımı üç aydan üç yıla kadar hapis cezasıdır.

Trafik güvenliğinin taksirle tehlikeye sokma suçu ile ilgili davalara bakmakla görevli mahkeme Asliye Ceza Mahkemesi’dir. 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *