Anayasayı İhlal Suçu – TCK Madde 309

Anayasayı İhlal Suçu

Anayasayı ihlal suçu Türk Ceza Kanununun 309. maddesinde düzenlenmiştir. Madde metni aynen şöyledir;

(1) Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs edenler ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılırlar.

(2) Bu suçun işlenmesi sırasında başka suçların işlenmesi halinde, ayrıca bu suçlardan dolayı ilgili hükümlere göre cezaya hükmolunur.

(3) Bu maddede tanımlanan suçların işlenmesi dolayısıyla tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

Ülkemizde 15 Temmuz 2016 tarihinde darbe girişimi ve kalkışma tabir edilen olaylar Türk Ceza Kanununun 309. maddesinde düzenlenen Anayasayı ihlal suçu kapsamında değerlendirilmektedir.

Anayasayı İhlal Suçuyla Korunmak İstenen Hukuki Yarar 

Anayasayı ihlal suçunda korunmak istenen hukuksal yarar Anayasal düzene egemen olan ilkelerdir.

Anayasayı İhlal Suçunun Faili 

Anayasayı ihlal suçunun faili Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni cebir ve şiddet kullanarak ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs edenlerdir. Suç herhangi bir kimse tarafından işlenebileceği için bu suçun failinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup olmaması yönünden bir ayrım yapılmamıştır. 

Anayasayı İhlal Suçunun Maddi Unsuru 

Anayasa ihlalinin oluşması için cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya, bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye, bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek gerekir.

Anayasayı ihlal suçu hakkında detaylı bilgiyi SS Hukuk avukatlarından alabilir ve SS Hukuk avukatlarına sorularınızı iletebilirsiniz.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *