Boşanmada Kadının Hakları

BOŞANAN KADINLARIN HAKLARI

Boşanma davası her iki taraf için de sancılı bir süreçtir. Bu süreçte genellikle mağdur taraf haklarından haberdar olmayan boşanan kadınlar olmaktadır.

Evlilik birliği süresinde şiddet görmüş olan eşe, diğer eş tehdit, hatta şiddet uygulaması muhtemeldir. Bunun önüne geçmek için kadın, 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun uyarınca koruma talebinde bulunabilir. Bu yasa ile kanun koyucu kadının yaşam hakkına yönelik gelebilecek her türlü tehdit ve tehlikeyi ortadan kaldırmayı amaçlamıştır.

Boşanma davasında kadının hakları deyince ilk akla gelen nafaka ve tazminattır. Boşanma davası devam ederken hakim kanaat getirirse dava süresince tedbir nafakasına hükmeder. Kadının, dava sonuçlandıktan sonrası için mevcut duruma göre iştirak veya yoksulluk nafakası talep etme hakkı vardır.

Boşanma davalarında boşanmanın hukuki sebebine ve de hakimin takdirine göre tazminat miktarları değişkenlik göstermektedir. Dava konusu olan evliliğin var olması eşlerden birinde hak kaybına yol açmışsa, o eşin maddi tazminat isteme hakkı mevcuttur.

Boşanma davalarında sıklıkla ortaya çıkan durum eşlerin hakaret,  tehdit ile bedensel ve ruhsal şiddete uğramaları sonucu evlilik birliğini sonlandırmak istemeleridir. Bu halde genellikle mağdur durum kadın olduğundan kadının diğer bir hakkı da manevi tazminat talep etme hakkıdır.

Boşanma davası açıldığında eşlerden biri diğerinden mal kaçırma saikiyle hareket edebilir. Bu açıdan kanun koyucunun sağladığı “aile konutu şerhi” talep edilebilir. Böylece mal kaçırma tehdidi ortadan kalkar ve mal paylaşımına kadar aile konutu korunmuş olur.

Boşanma davalarında boşanan kadınlar haklarından bihaber olduklarından ötürü hak kaybına uğramaktadırlar. Hak kaybına uğramamak için uzman bir boşanma avukatına danışmalı ve haklarınızı bilerek hareket etmelisiniz.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *