Boşanmada Tazminat

BOŞANMA TAZMİNATI NEDİR?

Boşanma davasında en önemli hususlardan biri de tazminattırBoşanmada taraflardan birinin hukuki menfaatlerinin zedelenmesi sonucu, şartlarını taşıdığı takdirde tazminat hakkı mevcuttur.

BOŞANMADA MADDİ MANEVİ TAZMİNAT VE ŞARTLARI NELERDİR?

Boşanma davasında maddi manevi tazminat Türk Medeni Kanunu madde 174’te ele alınmıştır:

“Mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddî tazminat isteyebilir.”

” Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevî tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir. “

Anılan düzenlemeye baktığımızda, boşanmada maddi ve manevi tazminat isteme bazı şartların olgunlaşmasına bağlıdır. Kusursuz veya daha az kusurlu olma, karşı tarafın kusurlu olması ve dolayısıyla zararın boşanma davası sebebiyle doğmuş olması maddi tazminatın şartlarını oluştururken;  bu şartlar ve bunlara ek olarak kişilik haklarının saldırıya uğraması şartı da manevi tazminat için gerekli koşullardır.

BOŞANMADA TAZMİNAT MİKTARI NASIL BELİRLENİR?

Peki hakim ne kadar tazminata hükmedecektir? Bununla ilgili bir rakamsal sınır olmadığı gibi uygulamada çeşitlilik göstererek ortalama bir rakam da belirtmek mümkün değildir. Hakim şartları olgunlaşmış olan tazminat talebini incelerken tarafların sosyal-ekonomik durumu, evlilik birliği içindeki yaşamsal düzeyi, boşanma neticesinde gerçekleşen zararı toplumsal olarak değerlendirir. İşbu talep dava dilekçesinde belirtilebileceği gibi boşanma davasından sonra da açılabilir.

ZAMAN AŞIMI

TMK m.178 zaman aşımı hususunu düzenlemiştir: “Evliliğin boşanma sebebiyle sona ermesinden doğan dava hakları, boşanma hükmünün kesinleşmesinin üzerinden bir yıl geçmekle zaman aşımına uğrar. “

Evlilik oranı önceki yıllara göre yaklaşık %5 oranında azalmasına karşılık boşanma oranı çoğalan Konya‘da açılmış bir boşanma tazminat davanız varsa veya boşanma avukatına ihtiyacınız varsa yasal danışmanlık için randevu alınız.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *