Çekişmeli Boşanma Nedir

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVASI NEDİR?

Boşanma davası Aile hukukunun incelediği bir dava konusudur. Boşanma davası çekişmeli ve anlaşmalı olmak üzere 2 tipi vardır. Eşlerin boşanma, velayet, tazminat ve nafaka konularında anlaşma sağlayamadıkları durumlarda açılan boşanma davası çekişmeli boşanma davasıdır. Bu davada hakim, yargılama sonunda oluşan vicdani kanaatine göre, boşanma, velayet, mal paylaşımı, tazminat ve nafakaya ilişkin talepleri hüküm altına alır. Boşanma ve boşanmanın mali sonuçlarına ilişkin anlaşma sağlayamayan eşler çekişmeli boşanma davası açmak durumundadır.

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVASI NASIL AÇILIR?

Çekişmeli boşanma davası, boşanmak isteyen eş tarafından yetkili aile mahkemesine verilecek boşanma dilekçesi ile açılır. Dava açılırken dava harcı ve gider avansı yatırılması gerekmektedir. Davanın görevli ve yetkili mahkemeye açılması, delillerin süresinde ve usulünce mahkemeye sunulması hak kaybı yaşamamanız adına önem arz etmektedir. Bu sebeple özellikle çekişmeli boşanma davalarında bir boşanma avukatı tarafından temsil edilmenizi tavsiye ediyoruz.

Çekişmeli boşanma davasının açılabilmesi için, boşanma hukuki bir sebebe dayanmalıdır. Boşanmanın sebepleri genel ve özel sebepler olmak üzere 2 başlık altında toplanır. Zina, hayata kast, kötü muamele, onur kırıcı davranış, küçük düşürücü suç işleme, haysiyetsiz hayat sürme, terk ve akıl hastalığı boşanmanın özel sebeplerindendir.

Boşanmanın genel sebepleri ise evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına neden olan durumlardır. Evlilik birliğinin temelinden sarsılması kavramı şiddetli geçimsizlik olarak da bilinir. Boşanmanın genel sebepleri arasında görülen bazı davranışlar şunlardır:

 • Eşe iftira atmak,
 • Eşle alay etmek,
 • Ailevi sırları üçüncü şahıslarla paylaşmak,
 • Eşin ailesine hakaret etmek,
 • Sürekli içki içmek,
 • Eşi dövmek,
 • Eşin akrabalarına fiili saldırıda bulunmak,
 • Ölümle tehdit,
 • Hakaret,
 • Eşe beddua etmek,
 • Evli bir kişiye yakışmayacak davranışlarda bulunmak,
 • Ev eşyasına zarar vermek,
 • Hasta olan eşi tedavi ettirmemek,
 • Evlilik birliğinin vazifesini yerine getirememek,
 • Küçük düşürmek,
 • Aşırı kıskançlık,
 • Eşin aşırı şekilde borçlanması, eve haciz gelmesine neden olması,
 • Eşi sevmediğini açıkça söylemek.

Boşanma sebepleri ile ilgili kanun maddeleri üzerinden detaylı bilgiye ulaşmak isterseniz tıklayınız.

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DİLEKÇESİ NASIL OLMALI?

Çekişmeli boşanma dilekçesinde, boşanmaya sebep olan olaylar kısa ve anlaşılır şekilde izah edilmeli, olayları ortaya koyacak her türlü delil belirtilmelidir. Sonuç ve istem, taleplerin tümünü kapsamalı, açık ve net olmalıdır. Bu yazıda genel bir bilgi edinmeniz amaçlanmış olup, hak kaybı yaşamamak için boşanma avukatından profesyonel destek almanız önem arz etmektedir.

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVASI SÜRECİ

Evliliği sonlandırmaya karar veren eş çekişmeli boşanma davasını açar. Aile Mahkemesi veya bu sıfatla davayı gören mahkeme, yapacağı yargılama sonunda, tarafların talepleri, kusur durumları ve toplanan delillere göre boşanmanın kabulüne, boşanmanın reddine veya ayrılığa karar verir. Boşanma kararı ile birlikte nafaka, mal paylaşımı, tazminat ve velayete ilişkin talepler de hüküm altına alınır, varsa müşterek çocukla şahsi münasebet tesis edilir. Çekişmeli boşanma davası devam ederken eşlerin boşanma, velayet, mal paylaşımı, nafaka ve tazminat hususlarında bir anlaşmaya varması da mümkündür. Bu durumda mahkeme anlaşma doğrultusunda bir karar verecektir.

PARAM YOK NASIL AVUKAT TUTARIM?

Dava harç ve giderleri ile avukatlık ücretini karşılamaya maddi imkanı bulunmayanlar, baro adli yardım bürolarına şahsen müracaat ederek ücretsiz avukat talep edebilirler. Adli yardım büroları fakirlik ilmühaberinin yanı sıra aylık kazancınızı gösteren, üzerinize kayıtlı mal olup olmadığını, herhangi bir sigortadan yararlanıp yararlanmadığınızı ispatlayan belgeler isteyebilmektedirler. Ayrıca hukuk büromuz, her yıl 6 muhtaç ve mağdur vatandaşımızın boşanma davasını ücretsiz takip etme kararı almıştır. Eşinizden şiddet görüyor ve maddi imkansızlık sebebiyle boşanma davası açamıyor iseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz. Meslek kurallarımızın izin verdiği ölçüde sizlere yardımcı olmaktan memnuniyet duyacağız.

Tek taraflı boşanma davası olarak bilinen çekişmeli boşanma davasında dava dilekçesi oldukça önemlidir. Tek taraflı boşanmak isteyen eş davacı taraf olup dilekçesinde öne sürdüğü iddiaları ispatlamakla yükümlüdür.

 

Konya’da açılmış bir çekişmeli boşanma davanız varsa veya boşanma avukatları ihtiyacınız varsa yasal danışmanlık için randevu alınız.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *