İhbar Tazminatı Nedir

İhbar tazminatı, çeşitli gerekçelerle işten çıkarılan işçinin kanun kaynaklı bir hakkıdır. Bu nedenle halk arasında işten çıkarma tazminatı olarak da anılır.

İş Kanunu uyarınca aralarında iş akdi bulunanlar, akdi feshetmek istediklerinde karşı tarafa ihbar süresi içinde bildirimde bulunmak zorundadırlar. Aksi halde ihbar tazminatı hakkı doğacaktır. Bu tazminat hakkı işçiye mutlak olarak tanınır, ayrıca zararı ispatlama sorumluluğu doğurmaz.

İş Kanunu madde 17 uyarınca işçi, üst üste 3 iş günü veya bir ayda 5 iş günü işyerine gelmezse, yalnızca ihbar tazminatı isteyebilir.

İş Kanunu madde 17 uyarınca: İş sözleşmeleri;
a) İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra,
b) İşi altı aydan bir buçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra,
c) İşi bir buçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra
d) İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra, feshedilmiş sayılır.

Belirlenen süreler asgari olmakla birlikte sözleşme ile değiştirilebilir.

İhbar Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

İhbar süresi belirlendikten sonra, bu süreye denk aylık brüt ücret üzerinden ihbar tazminatı hesaplanır. Söz konusu hesaplamada vergi ve damga vergisi kesintisi yapılır.

Belirsiz süreli iş sözleşmelerinde fesihten önce bildirimin yapılması gerekir. Kanunda belirtilen süreler dahilindeki deneme süresi kapsamındaki işçiler ihbar tazminatına hak kazanamazlar.

Uzman bir iş hukuku avukatı ile görüşmenizi tavsiye ederiz.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *