İş Kazası Nedeniyle İş Görmezlik (Sakatlık) Tazminatı

Ülkemizde iş kazaları sonucunda işçi yaralanmaları ve işçi ölümleri sayısı oldukça yüksektir. İş güvenliği ve işçi sağlığına dair gerekli önlemleri almayan bir işyerinde çalışan işçinin iş kazası nedeniyle iş gücü kaybına uğraması muhtemeldir. İş kazası geçiren işçi, geçici işgöremezlik (geçici sakatlık) nedeniyle iş ve kazanç kaybını, sürekli işgöremezlik (kalıcı sakatlık) nedeniyle çalışma gücü ve kazanç kaybını, tedavi giderleri ve tüm iyileşme sürecinde yapılan her türlü masraflarını, ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıplarını ve manevi zararlarını işverenden isteyebilir.

İş kazası meydana geldiğinde Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurup dosya açtırmak, müfettiş tahkikatı yaptırmak, sürekli iş göremezlik veya geçici işgöremezlik oranlarını tespit ettirmek gerekmektedir. İş kazasının bildirileceği Sosyal Güvenlik Kurumu, işyerinin bağlı olduğu yer Sosyal Güvenlik Kurumunun hastalık-kaza servisidir. Dilekçeye kaza ile ilgili tüm belgeler eklenmelidir. Sosyal Güvenlik Kurumuna iş kazasının ve maluliyetin oranının tespiti davası açmak bir diğer yoldur. Tespit davası ile iş kazası ve maluliyet oranı tespit edildikten sonra, işgöremezlik gelirlerinin bağlanması beklenir, gelirlerin peşin değerleri belli olduktan sonra geriye bir zarar kalmışsa işverenden talep edilebilir.

Kalıcı sakatlık yoksa veya işgöremezlik oranı %10’un altında ise bu durumda işçiye gelir bağlanmaz. Bu durumda işveren işçinin bütün zararlarından sorumludur. İşgöremezlik derecesi %10’un üzerinde ise işçiye gelir bağlanır ve bağlanan gelirin peşin değerinden artan bir zarar varsa, bu zarar işverenin ödeyeceği tazminat tutarı olarak belirlenir.

Sakatlık tazminatı olarak bilinen işgörmezlik tazminatı iş kazası başına gelen işçinin haklarından biridir. Hak kaybına uğramamak için uzman bir tazminat avukatı ile temsil edilmelisiniz.

İş kazalarının oldukça artış gösterdiği Konya ilinde yaşıyorsanız ve iş kazası ile ilgili sorularınız varsa Konya iş hukuku avukatı ve iş kazası avukatına danışmak için randevu alınız.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *