Kasten Öldürme Suçu TCK 81. Madde

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 81. maddesinde tanımlanan kasten öldürme suçu, kişinin bir insan hayatını bilerek veya isteyerek sona erdirmesidir. Kasten öldürme suçunun konusu insan hayatıdır. Dolayısıyla TCK kasten öldürme suçu ile kişinin yaşama hakkını korumayı amaçlamıştır.

 

Kişinin ölümü meydana geldiği an kasten öldürme suçu tamamlanmış sayılır. Kasten öldürme suçu serbest hareketle işlenebilen bir suç olup; icrai hareketle işlendiği durumlarda fiil ile netice arasında illiyet bağı aranmaktadır.

 

Kasten öldürme suçunun basit hali TCK 81. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre, Bir insanı kasten öldüren kişi, müebbet hapis cezası ile cezalandırılır.

 

Kasten öldürme suçunun nitelikli hali TCK 82.maddesinde düzenlenmiş olup, madde metni aynen şöyledir:

Kasten öldürme suçunun;

 

a) Tasarlayarak,
b) Canavarca hisle veya eziyet çektirerek,
c) Yangın, su baskını, tahrip, batırma veya bombalama ya da nükleer, biyolojik veya kimyasal silah kullanmak suretiyle,
d) Üstsoy veya altsoydan birine ya da eş veya kardeşe karşı,
e) Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,
f) Gebe olduğu bilinen kadına karşı,
g) Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle,
h) Bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla,(*)
i) (Ek bent: 29.06.2005 – 5377 S.K./9. md.)(**) Bir suçu işleyememekten dolayı duyduğu infialle,
j) Kan gütme saikiyle,
k) Töre saikiyle,

 

işlenmesi halinde, kişi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılır.

Türk Ceza Kanununun 83.maddesinde ise kasten öldürme suçunun ihmali davranışla işlenmesi hali düzenlenmiştir.

 

Madde metninde kasten öldürme suçunun ihmali davranışla işlenmesi düzenlenmiştir.

 

İhmal, kişiye belli bir icrai davranışta bulunma yükümlülüğünün yüklendiği hallerde, bu yükümlülüğe uygun davranılmamasıdır. Belli bir icrai davranışta bulunma yükümlülüğüne aykırı olarak bu davranışın gerçekleştirilmemesi sonucunda, bir insan ölmüş olabilir. Örneğin, bir sağlık kuruluşunda görev yapan tabip, durumu acil olan bir hastaya müdahale etmez ve sonuçta hasta ölür.

 

İhmali davranışla sebebiyet verilen ölüm neticesinden dolayı sorumlu tutulabilmek için, neticeyi önlemek hususunda soyut bir ahlaki yükümlülüğün varlığı yeterli değildir; bu hususta hukuki bir yükümlülüğün varlığı gereklidir.

 

Kasten öldürme suçunun ihmali davranışla işlenmesi halinde, suçun icrai davranışla işlenmesine nazaran temel cezada indirim yapılmasına ilişkin olarak mahkemeye takdir yetkisi tanınmıştır.

 

Kasten öldürme suçunda görevli mahkeme Ağır Ceza Mahkemesi‘dir. Cinayet davaları geniş kapsamlı ve çok bilinmeyenlidir. Mevcut delil durumu kadar hakimin vicdani kanaatinin de önem taşıdığı bu dosyalarda bir ağır ceza avukatından destek alınması önemlidir.

Benzer Konular:

Taksirle Öldürme Suçu
Taksirle Öldürme Cezası

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *