Kasten Yaralama Suçu TCK 86. Madde

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun vücut dokunulmazlığına karşı suçlar bölümünde 86.madde kapsamında kasten yaralama suçu tanımlanmıştır.

Kasten yaralama suçu; failin bilerek ve isteyerek başkasının vücuduna acı veren ya da sağlığının bozulmasına neden olan davranışta bulunmasıdır. Anılan suçun oluşması kastın varlığına bağlıdır. Kast ise suçun kanuni tanımındaki unsurların bilerek ve istenerek gerçekleştirilmesidir. Fail yaralama kastıyla hareket etmeli ve hareket ile netice arasında illiyet bağı bulunmalıdır.
Kasten yaralama suçu ile korunan hukuku değer vücut bütünlüğü, yaşama hakkıdır.

TCK madde 86’nın 1. fıkrasına göre, basit kasten yaralama suçunun cezai yaptırımı 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıdır. Aynı maddenin 3.fıkrasında nitelikli kasten yaralama suçunun cezası belirtilmiştir. Buna göre;

Kasten yaralama suçunun;

a) Üstsoya, altsoya, eşe veya kardeşe karşı,
b) Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,
c) Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle,
d) Kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,
e) Silahla,

işlenmesi halinde, şikâyet aranmaksızın, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

Belirtmek gerekir ki:

TCK madde 86/2 (Ek fıkra) ‘ye göre ; “Kasten yaralama fiilinin kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif olması halinde, mağdurun şikâyeti üzerine, dört aydan bir yıla kadar hapis veya adli para cezasına hükmolunur.”

Uygulamada kasten yaralama suçu ile adam öldürmeye teşebbüs suçu birbirine karıştırılmaktadır. Failin, mağdura yönelttiği eylemin sayısı ve şiddeti, olay sonrası davranışları, yönelttiği eylemin öldürme saikiyle işlenip işlenmediği gibi hususlar göz önünde bulundurularak kasten yaralama suçunu adam öldürme suçundan ayırmak mümkündür.

Kasten yaralama suçunda bir ceza avukatı ile temsil edilmeniz önem arz eder.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *