Kıdem Tazminatı Nedir

Kıdem tazminatı, iş sözleşmesi kanunda belirtilen hallerde sona eren ve çalışma süresi 1 yılı aşmış olan işçiye, işveren tarafından ödenen tazminattır. Bu tazminatın amacı işyerinden ayrılmak durumunda kalan işçinin mağduriyetini işyerindeki kıdemi nispetinde gidermektir. Kıdem tazminatı işçinin haklı bir sebep olmadan işten çıkarılması durumunda da ödendiği için halk arasında işten çıkarma tazminatı olarak da anılır.

 

Kıdem tazminatına hak kazanmanın koşulları;

  • İş Kanunu kapsamında işçi olmak
  • İş Kanunu kapsamındaki işyerinde 1 yıl ve daha fazla süreli çalışıyor olmak
  • İş akdinin kanunda yazılı hallerle sonlanması
  • İşverenin sözleşmeyi haksız feshi durumunda işçi kıdem tazminatına hak kazanır.

 

Kural olarak işten kendi isteğiyle ayrılan işçi, kıdem tazminatı alamaz. Ancak; iş sözleşmesinin askerlik görevi, emeklilik hakkının elde edilmesi, sağlık problemlerinin işin yapılmasına sürekli bir biçimde engel oluşturduğunun belgelenmesi, işverenin iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırı davranışlarda bulunması ve kanunda sayılan diğer hallerde işçi tarafından feshi halinde çalışma süresinin en az 1 yıl olması koşulu ile kıdem tazminatına hak kazanılmaktadır.

 

Herhangi bir iş sözleşmesinin kıdem tazminatını gerektiren bir nedenle feshi durumunda, çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenmektedir. Kıdem tazminatı hesaplamaları sırasında işçiye ödenen ücretin yanı sıra, kendisine düzenli olarak sağlanan tüm para ve para ile ölçülebilen menfaatlerin brüt tutarları dikkate alınmaktadır. İş yerinin devredilmesi durumunda eski ve yeni işveren birlikte sorumlu olacaklardır.

 

Kıdem tazminatı talepleri 818 sayılı Borçlar Kanununun 125’nci maddesi uyarınca 10 yıllık zamanaşımına tabidir.

 

Kıdem tazminatı ihtilaflarının kilidi iş sözleşmesinin sona erme biçimidir. Bu noktada haklı nedenle fesih ve haksız fesih kavramları önem taşır. Hak kaybı yaşamamak adına iş hukuku avukatı ile görüşmenizi tavsiye ederiz.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *