MADDİ HASARLI TRAFİK KAZALARINDA TAZMİNAT DAVALARI

Trafik kazası; karayolu üzerinde hareket eden araç veya araçların neden olduğu, ölüm, yaralama ve maddi tahribatla sonuçlanan olaydır.

Trafik kazaları neticesinde ölüm ve yaralamanın dışında araçta ya da aracın içindeki eşyalarda maddi hasar ortaya çıkabilir. Bu hasarlar kusurlu kişiden talep edilebilir.

Maddi hasarlı trafik kazalarında zararın dışında araç değer kaybı söz konusu ise zarar gören kişi ilgili kişi veya sigorta şirketinden zararının tazminini talep eder.

Araç Değer Kaybı Davası Nasıl Açılır?

Maddi hasarlı trafik kazalarında araç değer kaybı olması durumunda bu değer kaybı karşılanmaz ise araç değer kaybı davası açılır. Borçlar Kanunu gereğince kusur yönünden ispat yükü kazaya sebebiyet veren kimseye aittir.  Araç değer kaybı davasının açılabilmesi için, trafik kazası neticesinde araçta değer kaybının olması lazım gelir. Örneğin; 60,000 TL olan bir aracın değerinin kaza sonucu 50,000 TL’ye düşmesi durumu gibi.

Araç Değer Kaybı Davası Kime/Kimlere Açılır?

Kazaya sebep olan kimseye karşı, yani kusurlu olan tarafa karşı açılır. Trafik kazası sonucunda sorumluluğu doğanlar motorlu araç işletenler ile motorlu araç işleten gibi sorumlu olanlardır. Dolayısıyla maddi hasarlı trafik kazası tazminat davası, araç kullanan kişiye, aracın sahibine, sigortaya, konu araç şirket aracı ise şirkete karşı açılabilir.

Araç Değer Kaybı Nasıl Hesaplanır?

Aracı değer kaybeden kişi tarafından araç değer kaybı tazminatı talep edilmesi halinde kayıp, ekspertizlerce hesaplanır. Değer kaybı hesaplanırken değişim gerektiren parçalar (jant, tampon, silecek vs.)  hesaplamaya konu olmayacaktır.  

Araç Değer Kaybı Davasında Zamanaşımı Ne Kadardır?

Dolayısıyla Kaza tarihinden itibaren 2 yıllık bir zamanaşımı öngörülmüştür.

Haklarınızdan yararlanabilmek için uzman bir trafik kazası avukatına danışmanızı öneririz.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *