Malpraktis Davası Nedir

Doktorun bilgisizlik, deneyimsizlik ya da ilgisizlik nedeniyle hastayı zarara uğratması durumunda zararın tazmini için açılan dava tıbbi malpraktis davası şeklinde tabir edilmektedir. Doktor ve hastane sebep olduğu zararları tazmin etmekle yükümlüdür.

Doktor hatasıyanlış ameliyatyanlış teşhisyanlış tedavihatalı ameliyathatalı ilaçtedavide gecikmeameliyatta yabancı cisim unutulmasısünnet hatasıhatalı doğumtıbbi evrak kayıpları ve benzeri kusurlardan kaynaklanan zararların tazmini için açılacak tazminat davaları Malpraktis Davası kapsamında değerlendirilmektedir.

DOKTORA KARŞI TAZMİNAT DAVASI

Hastanenin veya sağlık personellerinin tıbbi müdahalesi sonucunda ortaya çıkmış bir zarar söz konusu olduğunda, hastaneye veya sağlık personellerine atfedilebilecek bir kusur varsa ve kusur ile ortaya çıkan zarar arasında bir illiyet bağı bulunmakta ise malpraktis tazminat davası ile zararların tazmini mümkün olabilmektedir.

DOKTOR HATASI TAZMİNAT DAVASINDA GÖREVLİ MAHKEME

Devlet hastanelerinin ve devlet hastanelerinde çalışan doktorların hatası sonucunda zarar görenler, davayı Sağlık Bakanlığı aleyhine İdare Mahkemesinde açmak durumundadır. Özel Hastanelerin ve özel hastanede çalışan doktorların hatası sonucunda zarar görenler davayı doktor ve hastane aleyhine Asliye Hukuk Mahkemesinde açmalıdırlar.

YANLIŞ AMELİYAT SONUCU AÇILAN TAZMİNAT DAVASINDA ZAMANAŞIMI

Tıbbi malpraktis tazminat davalarında zamanaşımı süresi 5 yıldır. Zararın varlığının öğrenildiği tarihte davacının dava açma hakkı doğar ve zamanaşımı süresi işlemeye başlar. Bu süre içerisinde açılmayan davalar zamanaşımı sebebiyle reddedilecektir.

Sağlık kuruluşlarının veya doktorların tıbbi kötü uygulamalarından ötürü görmüş olduğunuz bir zarar var ise, hasta hukuku hakkında bilgi almak ve hasta haklarını öğrenmek için Sağlık Hukuku ve Tazminat Hukuku alanında uzman S&S Hukuk Bürosu Konya avukatları ile iletişime geçebilirsiniz.

Tedavi sürecinde yapılan müdahalenin hukuka uygun olmaması durumunda taksirle yaralama, kasten yaralama, taksirle öldürme, kasten öldürme sebebi ile hekimin sorumluluğu doğabilir.

Tedavinin hukuku uygun olması için aşağıdaki şartların gerçekleşmiş olması gerekmektedir:

  • Doktor tarafından uygulanan işlemler tedavi amaçlı olmalıdır. Ve bu işlemler tıp bilimine uygun olmalıdır.
  • Hastanın hem tedavi süreci hem de riskler ve olası komplikasyonlar konusunda bilgilendirilmiş olması gerekir.
  • Hastanın rızası alınmalıdır. Bu aşamada hastanın rıza açıklamaya ehil olması gerekmektedir.
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *