Ölümlü Trafik Kazalarında Maddi Manevi Tazminat Davaları

Trafik kazası; karayolu üzerinde hareket eden araç veya araçların neden olduğu, ölüm, yaralama ve maddi tahribatla sonuçlanan olaydır. Ölümlü trafik kazası neticesinde dolaylı olarak zarar görenler, zararlarının karşılanmasını talep edebilirler.

 

Ölümlü Trafik Kazalarında Maddi Manevi Tazminat Davası Nasıl Açılır?

Tazminat davasının esas amacı oluşan mağduriyetin giderilmesidir. Bu nedenle ölümlü trafik kazası maddi manevi tazminat davası açacak olan kimsenin mağduriyetini ispatlaması lazım gelir.

 

Ölümlü Trafik Kazası Tazminat Davası Kime/Kimlere Açılır?

Ölümlü trafik kazası tazminat davası, aracın işletenine, sürücüsüne, sigortasına, konu araç şirket aracı ise şirkete karşı maddi manevi tazminat davası açılabilir.

Bu hususta Türk Borçlar Kanunu’nun 56. maddesi ;”Hâkim, bir kimsenin bedensel bütünlüğünün zedelenmesi durumunda, olayın özelliklerini göz önünde tutarak, zarar görene uygun bir miktar paranın manevi tazminat olarak ödenmesine karar verebilir. Ağır bedensel zarar veya ölüm hâlinde, zarar görenin veya ölenin yakınlarına da manevi tazminat olarak uygun bir miktar paranın ödenmesine karar verilebilir.” demek suretiyle ölümlü trafik kazalarında tazminatı ve tazminatın kime verileceğini de düzenlemiştir.

Trafik kazası sonucu ölüm meydana gelmiş olması halinde, ölen kişinin hayatta kaldığı sürece destek olduğu kimseler destekten yoksun kalma tazminatı talep edebilir. Bu tazminatı, ölenin annesi, babası, çocuğu ve kardeşleri talep edebileceği gibi ailesi olmasa bile ölenin hayattayken destek verdiği 3. kişiler de talep edebilir.

Kan parası veya ölüm tazminatı olarak da yaygınlaşan trafik kazası sonucu maddi tazminatı; destekten yoksun kalma tazminatı, ölenin cenaze giderleri, eğer ölen ölüm anında önce tedavi süreci geçirmişse masraflarını kapsamaktadır.

 

Ölümlü Trafik Kazası Tazminat Davası Zamanaşımı Ne Kadardır?

Karayolları Kanunu madde 109 gereğince; “Motorlu araç kazalarından doğan maddi zararların tazminine ilişkin talepler, zarar görenin, zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak iki yıl ve herhalde, kaza gününden başlayarak on yıl içinde zamanaşımına uğrar” lafzı ile trafik kazalarında 2 yıl ve 10 yıllık zamanaşımı öngörülmüştür.

Ölüm tazminatı olarak bilinen ölümlü trafik kazası tazminatı dava zamanaşımı, tazminat sorumlusuna karşı kesilmesi durumunda sigortacıya karşı da kesilmiş sayılacaktır.

Özet olarak trafik kazası dolayısıyla ölüm meydana gelmesi halinde maddi ve manevi tazminat hakkı doğar. Haklarınızdan yararlanabilmek için uzman bir trafik kazası avukatına danışmanızı öneririz.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *