Reddi Miras Nedir

REDDİ MİRAS NEDİR? 

Mirasın Reddi Türk Medeni Kanunu’nun 605 ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir. Buna göre; Yasal mirasçılar ve atanmış mirasçılar mirası reddedebilirler. Ölümü tarihinde miras bırakanın ödemeden aczi açıkça belliyse veya resmen tespit edilmişse, miras reddedilmiş kabul edilir.

REDDİ MİRAS ZAMANAŞIMI 

Reddi miras süresi üç aydır. Bu süre miras bırakanın ölümünü öğrendikleri; vasiyetname ile atanmış mirasçılar için miras bırakanın tasarrufunun kendilerine resmen bildirildiği tarihten işlemeye başlar.

REDDİ MİRAS NASIL YAPILIR? 

Mirasın reddi, mirasçılar tarafından sulh hukuk mahkemesine müracaatla yapılır. Sulh hukuk mahkemesi hakimi, ret beyanını bir tutanakla tespit eder. Süresi içinde yapılmış olan ret beyanı, mirasın açıldığı yerin sulh mahkemesince özel kütüğe yazılır. Yasal süre içinde mirası reddetmeyen mirasçı, mirası kayıtsız şartsız kazanmış olur.

Reddi Miras ve Reddi Miras Davası detayları için S&S Hukuk Bürosu Miras Avukatı ile iletişime geçebilirsiniz.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *