Taksirle Öldürme Suçu TCK 85. Madde

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 85.maddesinde hayata karşı suçlar bölümünde taksirle öldürme suçu düzenlenmiştir. Taksirle öldürme suçu; failin, öldürme kastı olmadan dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla ölüm neticesini meydana getirmesidir.

Taksir, neticenin fail tarafından öngörülebilir olmasına rağmen öngörülmemesi halinde bilinçsiz taksir olarak karşımıza çıkabileceği gibi, neticenin öngörülmesine rağmen istenmemesi şeklinde bilinçli taksir olarak da karşımıza çıkabilir. Bu nedenle bilinçli-bilinçsiz taksir ayrımı cezanın belirlenmesinde önemli olacaktır.

TCK madde 85’in 1.fıkrasına göre basit taksirle öldürme suçunun cezası iki yıldan altı yıla kadar hapis cezasıdır. Anılan hükmün 2.fıkrasında ise; “ Fiil birden fazla insanın ölümüne ya da bir veya birden fazla kişinin ölümü ile birlikte bir veya birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmuş ise; kişi, iki yıldan on beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” lafzıyla nitelikli taksirle öldürme suçunun cezai yaptırımı açıklık bulmuştur.

Taksirle ölüme neden olan kişi Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanacaktır. Taksirli fiil neticesinde bir ölüm ile birlikte en az bir yaralanma gerçekleşmişse bu durumda görevli mahkeme Ağır Ceza Mahkemesi olacaktır. Failin ceza avukatı ile temsil edilmesi önerilir.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *