Velayet Davası Nedir

VELAYET HAKKI NEDİR?

Türk Medeni Kanunu 335. Madde uyarınca ; “Ergin olmayan çocuk, ana ve babasının velayeti altındadır.”  Evlilik birliği içindeki çocuğun velayeti anne ve babaya ait, yani müşterektir. Yasal durumlar dışında velayet değiştirilemez.

ÇOCUĞUN VELAYETİ KİME VERİLİR?

Boşanma davalarında en önemli hususlardan biri de çocuğun velayetidir. Çoğunlukla taraflar arasında ihtilafa sebep olan velayet konusu yalnızca boşanma değil, anne veya babanın ölümü halinde de söz konusudur. Velayet hakkı yalnızca anne ve babaya verilir, bunun dışında başkalarına bu hak verilemez.

Boşanma davasında velayetle ilgili kanaatini oluşturmak için hakim, genellikle çocuğun kimle daha mutlu olacağını, çocuğun evlilik birliği içindeki yaşam standardını re‘sen araştırma ilkesi gereğince araştırır.

VELAYET DAVASI NASIL AÇILIR VE NE KADAR SÜRER?

Boşanma davasında dava süresince geçici olarak eşlerden birine verilen velayet hükümle birlikte kalıcı olarak eşlerden birine verilir.  Hakim velayet hususunda öncelikli olarak çocuğun menfaatlerini düşünür. Hakkaniyete uygun olarak çocuğun yaşam koşulları ve anne veya babanın çocuğa bakabilecek olma durumları göz önünde bulundurulur.

Boşanma davasında boşanmayla birlikte velayet kararı verilir. Buna itirazı olan taraf velayet davası açabilir. Velayet davası Aile mahkemesinde bir dilekçe ile açılır. Dolayısıyla uzman bir boşanma avukatı ile hareket etmeniz önemlidir.. Velayetin değiştirilmesi davası olarak  da bilinen velayet davası hakimin takdirine göre makul bir sürede sonuçlandırılır.

VELAYETİ DİĞER EBEVEYNDE OLAN ÇOCUĞUN GÖSTERİLMEMESİ

Hakimin velayet hususunda vereceği karar bağlayıcıdır. Bu nedenle taraflar hükmün tatbikini gerçekleştirmek zorundadırlar. Gerçekleştirmekten kaçınan taraf için icra yoluna başvurularak çocuğun gösterilmemesi ortadan kaldırılabilir.

Evlilik oranı önceki yıllara göre yaklaşık %5 oranında azalmasına karşılık boşanma oranı çoğalan Konya‘da açılmış bir boşanma davanız varsa veya boşanma avukatına ihtiyacınız varsa yasal danışmanlık için randevu alınız.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *