Yaralamalı Trafik Kazalarında Maddi-Manevi Tazminat Davaları

Trafik kazası, karayolu üzerinde hareket eden araç veya araçların neden olduğu ölüm, yaralama ve maddi tahribatla sonuçlanan olaydır.

 

Yaralamalı trafik kazası neticesinde zarar gören kimseler maddi-manevi tazminat talep edebilirler. Ölümlü trafik kazalarındaki gibi dolaylı mağdurluk söz konusu olmayıp yaralamalı trafik kazası maddi-manevi tazminatını bizzat kazaya uğrayan şahıs talep edebilir.

Yaralamalı trafik kazalarında tazminat davası ile tedavi giderleri, kazanç kaybı, çalışma gücünün azalmasından veya yitirilmesinden doğan kayıplar gibi kesin zararlar talep edilebilir. Trafik kazası sonunda zarar gören kimse ayakta veya ciddi bir tedavi görmek mecburiyetinde kalabilir. Görülen tedavi sonucu oluşan masraflar ameliyat, yoğun bakım, ilaç vs giderleri oluşturur.

Yaralamalı trafik kazası sonucunda çalışma gücünde noksanlıklar meydana gelmesi halinde sorumlu kişi veya kurumlardan tazminat talep edilebilir. Bununla beraber kişinin tedavi altında olduğu sürece iş gücü durduğundan elde edilecek kazançtan kayıp doluşabilir. Kazaya uğrayan kişi çalışmadığı süre içindeki kazancında meydana gelen kaybı tazminat olarak talep edebilir. Zararların gelecekte ortaya çıkması söz konusu olabilir. Ve kişinin ekonomik geleceği sarsılabilir. Yaralamalı trafik kazası tazminatı, kişinin ekonomik gelirini etkilenmişse de talep edilebilir. Burada ölçüt kişinin yeteneği, yaşı ve etkinin niteliğidir.

 

Yaralamalı Trafik kazalarında Maddi Manevi Tazminat Davası Nasıl Açılır?

Kişi ve buna bağlı araç sayısı artan ülkemizde paralel olarak trafik kazaları da artmaktadır. Trafik kazası sonucunda yaralanan kimsenin yaşamı sürdüğü için bizzat kendisi maddi-manevi tazminat davası açabilir. Dolayısıyla yaralamalı trafik kazasında destekten yoksun kalma tazminatı söz konusu olmayacaktır.

 

Yaralamalı Trafik Kazalarında Tazminat Davası Kime/Kimlere Açılır?

Yaralamalı trafik kazası tazminat davası bizzat zarar gören tarafından sorumlu kişi veya kuruma açılabilir. Söz konusu dava kusurlu olan tarafa karşı açılır.

Trafik kazası sonucunda sorumluluğu doğanlar; motorlu araç işletenler ile motorlu araç işleten gibi sorumlu olanlardır. Dolayısıyla yaralamalı trafik kazası tazminat davası, araç kullanan kişiye, aracın sahibine, sigortasına veyahut da konu araç şirket aracı ise şirkete karşı açılabilir.

 

İş Görmezlik Raporu Nasıl Alınır?

Trafik kazası sonucunda yaralanan kimsede meydana gelen hasar farklı büyüklüklerde olabilir. Trafik kazasında yaralanan kişiler kaza sonucu doğan bedensel zararlardan dolayı iş görmezlik raporu alarak ve tazminat talep edebilir. Söz konusu olan iş görmezlik tazminatı hesaplanırken geçicisürekli iş görmezlik hususu göz önünde bulundurulur.

Sakatlık tazminatı da denilen geleceğe dair oluşan kayıplar iş görmezlik ödemesi ile karşılanır. Borçlar Kanunu madde 55:”  Destekten yoksun kalma zararları ile bedensel zararlar, bu Kanun hükümlerine ve sorumluluk hukuku ilkelerine göre hesaplanır. Kısmen veya tamamen rücu edilemeyen sosyal güvenlik ödemeleri ile ifa amacını taşımayan ödemeler, bu tür zararların belirlenmesinde gözetilemez; zarar veya tazminattan indirilemez. Hesaplanan tazminat, miktar esas alınarak hakkaniyet düşüncesi ile artırılamaz veya azaltılamaz.” demek suretiyle tazminatın hesaplanması hususunu düzenlemiştir.

 

Yaralamalı Trafik Kazası Tazminat Davası Zamanaşımı Ne Kadardır?

Karayolları Kanunu madde 109 gereğince; “Motorlu araç kazalarından doğan maddi zararların tazminine ilişkin talepler, zarar görenin, zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak iki yıl ve herhalde, kaza gününden başlayarak on yıl içinde zamanaşımına uğrar” lafzı ile trafik kazalarında 2 yıl ve 10 yıllık zamanaşımı öngörülmüştür.

Trafik kazaları sonunca meydana gelen kayıplarınızı meddi-manevi tazminat ile talep edebilirsiniz. Haklarınızdan yararlanmak için uzman bir trafik kazası avukatına danışmanızı öneririz.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *